Awesome Image

Optometria


Co to jest?

Dziedzina wiedzy stosowanej nazywana optometrią zajmuje się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu poprzez dobór optymalnej korekcji.

Optometryczne badanie wzroku to szereg ściśle określonych procedur, które wykonuje się w celu jak najbardziej precyzyjnego określenia wady wzroku i doboru najodpowiedniejszej korekcji w celu zniwelowania skutków tej wady.

Standard badania optometrycznego wymaga określenia stanu pacjenta w kilku podstawowych aspektach.

Sprawdzany jest:

  • stan zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu wzrokowego – jednakże bez wykonywania diagnostyki i leczenia chorób oczu.
  • stan refrakcji,
  • stan akomodacji,
  • stan widzenia obuocznego.