Awesome Image

Soczewki kontaktowe – alternatywa dla okularów


Image

Zanim konstruktorzy doszli do efektów, które znamy dzisiaj, musiało minąć bardzo dużo czasu. Pierwsze próby skutecznej korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych wykonanych ze szkła (stąd nazwa szkła kontaktowe) przypadają na przełom XIX i XX wieku. Jednak zastosowanie soczewek kontaktowych na szeroką skalę przyszło pod koniec lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Dalszy dynamiczny rozwój przemysłu produkującego różnego rodzaju soczewki kontaktowe i roztwory do ich pielęgnacji spowodował, że stały się one alternatywnym wobec okularów sposobem korekcji wad refrakcji.


Wynika to z faktu, iż w ostatnich dziesięcioleciach powstało wiele generacji soczewek kontaktowych wykonanych z coraz lepszych materiałów i posiadających takie właściwości geometryczne, które zapewniają odpowiednie dopasowanie do rogówek o różnych parametrach i kształtach.

Podejmując decyzję dotyczącą okresu czasu, w którym dany pacjent powinien nosić swoje soczewki zanim je wymieni, musi pamiętać, że różnice między właściwymi soczewkami – biorąc pod uwagę soczewki konwencjonalne i soczewki planowej wymiany – są niewielkie. Bardzo ważną informacją jest to, że wiele z tych soczewek wykonanych jest z różnych materiałów co powoduje, że okres użyteczności tych soczewek w przypadku poszczególnych pacjentów, będzie się różnił.

Soczewki jednodniowe

Są jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej higienicznych rozwiązań dla użytkowników soczewek kontaktowych. Jak sama nazwa wskazuje są to soczewki do jednorazowego użytku. Każdego dnia rano zakłada się nową, sterylna parę soczewek, a wieczorem, po zdjęciu należy ja wyrzucić.

Soczewki jednodniowe nie wymagają pielęgnacji, czyli żadnych chemicznych środków do pielęgnacji czy to dezynfekujących, czy też konserwujących.

Soczewki systematycznej wymiany (dwutygodniowe i miesięczne)

Najpopularniejszy segment soczewek kontaktowych. W chwili obecnej panuje tendencja do skracania czasu użytkowania, im jest on krótszy tym mniejsze prawdopodobieństwo powikłań. Wiąże się to z ilością osadów gromadzących się na powierzchni soczewek. Własne białko, gdy ulega starzeniu się może zostać rozpoznane jako obce, co może indukować odpowiedź alergiczną.

Czas użytkowania soczewek kontaktowych związany jest z ich trwałością, czyli ze stopniem i szybkością starzenia się soczewek. Proces ten zaczyna się w chwili otwarcia sterylnego opakowania, (blistra) i kontaktu ze łzami lub środkami pielęgnacyjnymi. Dodatkowo zależy od odporności na osady, które gromadzą się na soczewkach w trakcie ich użytkowania. Gwarancją przydatności do użytku jest przestrzeganie terminów planowej wymiany soczewek i stosowanie odpowiedniego systemu pielęgnacyjnego.

Ostatnia dekada miała niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju materiałów, z których produkuję się soczewki kontaktowe. Wprowadzenie pierwszych materiałów silikonowo-hydrożelowych w końcu lat 90. stanowiło ważny punkt zwrotny w badaniach nad materiałami soczewek kontaktowych. Siłą napędową ewolucji tych materiałów była potrzeba zwiększania komfortu i ostrości widzenia pacjentów przy jednoczesnej poprawie biokompatybilności i ograniczeniu do minimum wpływu materiału na fizjologię rogówki.

Materiał SiHy łączy w sobie właściwości materiału silikonowego i hydrożelowego. Silikon stanowi szkielet, który odpowiada za przepływ tlenu. Hydrożel odpowiada za przenikanie przez soczewkę wody, chlorku sodu i jonów. Połączenie charakterystyki tlenowej elastomerów silikonowych z hydrofilnymi właściwościami soczewek hydrożelowych pozwoliło na uzyskać materiał o wysokiej przepuszczalności tlenu, odporny na wysychanie i posiadający zdolności nawilżania powierzchni soczewki.

W związku ze wzrostem liczby użytkowników soczewek kontaktowych, należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom zarówno komfort noszenia soczewek, jak i dobre widzenie, ostrego, stabilnego widzenia oraz komfortu i zdrowia dla oczu. Duży wybór dostępnych obecnie na rynku materiałów i trybów wymiany soczewek kontaktowych umożliwia optymalne dobranie soczewek praktycznie dla każdego Pacjenta.

Na świecie jest obecnie 7 miliardów ludzi, spośród których 3,5 miliarda wymaga korekcji wzrok, choć tylko 120 milionów nosi soczewki kontaktowe. Nieustannie trwają prace nad soczewkami kontaktowymi, które będą spełniać absolutnie wszystkie potrzeby użytkowników.

Jeśli myślimy o alternatywie do okularów w postaci soczewek kontaktowych pamiętajmy o wizycie u specjalisty który dobierze odpowiedni dla nas rodzaj soczewek oraz udzieli fachowej porady w zakresie higieny i pielęgnacji.